Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

Hvert tyvende spædbarn udvikler sig ikke sprogligt og kommunikativt, som det bør i forhold til sit alderstrin

(16. aug.) Spædbørn skal helst kunne pludre, gentage forældrenes mimik og reagere på deres eget navn. Men det er ikke alle spædbørn, der kan det.

I hvert fald får en lille gruppe spædbørn mindst én bemærkning til deres sprog og kommunikation i den journal, som sundhedsplejersken fører i forbindelse med sine besøg i hjemmet i løbet af barnets første leveår.

Det fremgår af en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet i samarbejde med Databasen Børns Sundhed.

Undersøgelsen omfatter over 25.000 spædbørn fra 31 kommuner født i 2015.

Det er første gang, at danske forskere har undersøgt den sproglige og kommunikative udvikling hos en så stor gruppe spædbørn.

Læs mere

 

Socialt udsatte bliver markant hyppigere indlagt end resten af befolkningen

(2. aug.) Alkoholmisbrugere, sindslidende, hjemløse, stofmisbrugere og andre socialt udsatte borgere bliver markant hyppigere indlagt på en psykiatrisk afdeling end resten af befolkningen.

Det fremgår af en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte.

Ifølge rapporten bliver socialt udsatte mænd indlagt 28 gange så hyppigt som danske mænd, mens socialt udsatte kvinder indlægges 23 gange så hyppigt som danske kvinder.

De psykiatriske lidelser, der fylder mest blandt socialt udsatte, er psykoser, der skyldes alkohol- og stofmisbrug, skizofreni, depression og angst.

Læs mere

 

Næsten en kvart million mænd vil leve med type 2-diabetes i 2030

(9. aug.) En fremskrivning viser, at der i alt vil være omkring 430.000 borgere, der lever med type 2-diabetes i 2030, hvilket næsten er en fordobling i forhold til i dag.

Det er især mændene, der vil lide af sygdommen.

I 2030 vil der være omkring 242.300 mænd med type 2-diabetes, mens der vil være cirka 187.000 kvinder.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet fremskrivningen for Sundhedsministeriet.

Læs mere

 

 

Hjertebehandlingen er af høj og ensartet kvalitet

(28. juni) De hjerteindgreb, der bliver foretaget på landets hjertecentre, er samlet set fortsat af høj og ensartet kvalitet. Det konkluderer Dansk Hjerteregister i sin årsberetning. Dansk Hjerteregister har sekretariat på Statens Institut for Folkesundhed og er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, der overvåger behandlingen af patienter med hjerteklapsygdom og forsnævring i kranspulsårerne.

Læs mere

 

Ny rapport om, hvordan man måler mental sundhed

(22. juni) Hvordan kan praktikere og forskere måle befolkningens mentale sundhed, altså hvordan folk har det følelsesmæssigt, og hvordan de fungerer i deres dagligdag? Det sætter en ny videnskabelig rapport fokus på.

I rapporten beskrives en række skalaer til måling af de positive aspekter af mental sundhed.

Det drejer sig om følgende skalaer: Flourishing, Mental Health Continuum – Short Form, Self-efficacy, Sense of Coherence (SOC-4), Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale og WHO-5.

Læs mere

 

Peer-til-peer metoden kan styrke viden om sundhed hos mænd i risiko for type 2-diabetes

(21. juni) Arbejdsløse, enlige mænd i risiko for type 2-diabetes går sjældent til læge og er ofte skeptiske over for sundhedsprofessionelle. 

Men når de møder helt almindelige mænd, der på flere måder ligner dem selv, og får en snak om mad og sundhed, sker der noget.

De bliver mere åbne over for at passe bedre på sig selv. Det er konklusionen af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Instituttet har evalueret et nyt projekt i Københavns Kommune, der har benyttet peer-til-peer metoden, hvor almindelige borgere i stedet for sundhedsprofessionelle står for kontakten og aktiviteterne med enlige, arbejdsløse og kortuddannede mænd i risiko for type 2-diabetes.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten