Nyheder

 

Seminar om tidlig forebyggelse af overvægt

(27. april) Den 19. maj 2017 afholder Novo Nordisk Fonden og Statens Institut for Folkesundhed i fællesskabet seminar.

Seminaret sætter fokus på tidlig forebyggelse af overvægt blandt små børn samt sundhedsplejens muligheder for indsats.

Alle er velkomne, der er dog et begrænset antal pladser, så registrering er nødvendig.

Læs mere

 

Lavere risiko for depression og angst hos personer med fritidsinteresser og familie

(26. april) Personer med mange fritidsaktiviteter og regelmæssig kontakt til venner og familie har markant lavere risiko for at udvikle depression, angst og mentale funktionsnedsættelser. 

Det viser et studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der er foretaget blandt mere end 6.000 over 50 år.

I studiet målte forskerne risikoen for at udvikle depression, angst og mentale funktionsnedsættelser blandt de, der havde et godt socialt netværk med tæt kontakt til venner, familie og lokalsamfund, og sammenlignede risikoen med de, der ikke havde noget videre netværk eller kontakt til lokalsamfundet.

Læs mere

 

Godt nyt til kontorfolk med ondt i nakke og skuldre

(19. april) Smerter i nakke og skuldre, der skyldes stillesiddende arbejde, kan nemt undgås. Det handler "blot" om at variere arbejdsdagen en smule og blandt andet huske at rejse sig op ind imellem og bruge sit hæve-sænke-bord.

Det viser et studie, som Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed står bag. 

I studiet skulle en gruppe kontorfolk ændre deres siddeadfærd, således at de fik en mere varieret arbejdsdag. En anden gruppe fik derimod ingen instrukser og skulle gøre, som de plejer.  

Tre måneder efter var der 30 procent færre, der klagede over smerter i nakken og skuldrene i forhold til de kontorfolk, der ikke havde skullet ændre adfærd.  

Læs mere

 

Trivsel: Elever efterlyser fællesskaber på tværs af klasser

(5. april) Hvad skal der til for at elever i folkeskolen trives og har det godt i skolen?

Dét har Statens Institut for Folkesundhed undersøgt i et nyt studie. I studiet er elever i folkeskolens udskoling blevet spurgt om trivsel, og eleverne svarer blandt andet, at de gerne vil have flere temadage og kreative fag, der går på tværs af klasserne.

Eleverne efterspørger også fag og aktiviteter, der kan støtte dem i at udvikle andre færdigheder end lige dem, der er på skoleskemaet. De vil for eksempel gerne spille teater, fordi de så lærer at stå frem og sige noget foran klassen, hvilket giver selvtillid og dermed også styrker trivslen.

Studiets konklusioner er at læse i rapporten ”Trivsel i folkeskolen. En behovsundersøgelse”. Den er udarbejdet for Psykiatrifonden og skal understøtte fondens arbejde med at fremme trivsel i folkeskolen. 

Læs mere

 

Unge af forældre med alkoholproblemer drikker mere risikofyldt

(29. marts) Nyt studie viser, at unge med forældre med alkoholproblemer i højere grad starter tidligere med at drikke alkohol og drikker mere end andre unge.

Selv unge, som ofte har følt sig utrygge eller er blevet råbt ad og skældt ud, fordi deres mor eller far har været fuld, har et mere risikofyldt drikkemønster.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der står bag studiet, der netop er publiceret i det internationale tidsskrift Preventive Medicine.

Det bygger på data fra en landsdækkende undersøgelse, hvor over 69.000 unge fra gymnasier og erhvervsuddannelser har svaret på spørgsmål om sundhed, helbred og trivsel, herunder alkoholproblemer i familien.

Læs mere

 

Flere unge fra lav socialklasse ryger

(22. marts) Rygning blandt unge er socialt skævt fordelt i Danmark.

Blandt 15-årige, der kommer fra familier, hvor begge forældre er arbejdsløse, ryger 16 procent dagligt og otte procent lejlighedsvist. Til sammenligning tænder fire procent af de 15-årige, hvis forældre er i arbejde, dagligt for en cigaret, mens 13 procent gør det en gang imellem.

Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Forskningen viser også, at voksne rygere med en kort uddannelse har sværere ved at holde op med at ryge sammenlignet med voksne, der har en videregående uddannelse.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten