Nyheder

 

Flere unge fra lav socialklasse ryger

(22. marts) Rygning blandt unge er socialt skævt fordelt i Danmark.

Blandt 15-årige, der kommer fra familier, hvor begge forældre er arbejdsløse, ryger 16 procent dagligt og otte procent lejlighedsvist. Til sammenligning tænder fire procent af de 15-årige, hvis forældre er i arbejde, dagligt for en cigaret, mens 13 procent gør det en gang imellem.

Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Forskningen viser også, at voksne rygere med en kort uddannelse har sværere ved at holde op med at ryge sammenlignet med voksne, der har en videregående uddannelse.

Læs mere

 

Overvægtige børn kan få hjælp til vægttab af kommunen

(15. marts) Overvægtige og svært overvægtige børn kan få hjælp hos kommunen til et vægttab.

I stort set alle kommuner og regioner er der indsatser til børn, der har brug for at tabe sig.

Og i hver tredje kommune er der også en særlig hjælp at hente for svært overvægtige børn.

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Formålet har været at kortlægge og beskrive kommunernes og regionernes indsatser til overvægtige og svært overvægtige børn, det vil sige børn i alderen 0-18 år, der henholdsvis har et BMI over 25 og over 30.

Det er første gang, at man får et samlet overblik over de forskellige indsatser.

Læs mere

 

Kommunerne har i stigende grad sundhedstilbud til etniske minoritetsgrupper

(6. marts) Kommunerne gør i stigende grad en indsats for at forbedre sundheden hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

En ny kortlægning viser, at næsten 70 procent af alle landets kommuner har sundhedstilbud, målrettet etniske minoritetsgrupper.  

Det er især indsatser, der benytter sundhedsformidlere og netværksdannelse, som vinder frem i kommunerne og tilbydes i stor stil.

Til gengæld er der ikke mange indsatser målrettet mænd med anden etnisk baggrund. Kun ni indsatser har specifikt fokus på mænd.

Læs mere

 

Festforelæsning for professor Bjørn Holstein

(2. marts) Den 23. marts er der festforelæsning for at fejre professor Bjørn Holsteins forskning. 

Festforelæsningen afholdes af Dansk Selskab for Psykosocial Medicin og Statens Institut for Folkesundhed, og det er professoren selv, Bjørn Holstein, der afholder forelæsningen med titlen: "Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge i de seneste 25 år: Metodiske udfordringer og nye fund".

Bjørn Holstein modtog i december 2016 en Lifetime Achievement Award for sin forskning fra International Society of Behavioral Medicine.

Prisen vil blive overrakt til Bjørn Holstein inden forelæsningen.

Festforelæsningen foregår på Statens Institut for Folkesundhed. 

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten