Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Links

www.dpu.dk

Danmarks Pædagogiske Universitet forsker i børns vilkår, herunder sundhedsadfærd.

  

www.hbsc.org og www.hbsc.dk

Health Behaviour in School-aged Children. Dansk og international hjemmeside, som præsenterer en undersøgelse, der leverer data om 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge.

   

http://www.sfi.dk/forskningsemner/boern-unge-og-familie/

Socialforskningsinstituttet. SFI har et forskningsemne om børn, unge og familier.

 

www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen. Siden indeholder bl.a. anbefalinger i forhold til overvægt, fedme, fysisk aktivitet og kostvaner for børn.

 

www.boerneraadet.dk

Børnerådet. Siden indeholder bl.a. Regeringens handleplan for seksuelt misbrug af børn.

 

www.bsmb.dk

Gravide kvinder i Danmark blev i perioden 1996 - 2002 bedt om at deltage i en undersøgelse, der skal give mere viden om, hvordan graviditetsperioden påvirker barnets sundhed.

 

www.pinche.hvdgm.nl

PINCHE er en forkortelse for Policy Interpretation Network on Children's Health and Environment. Netværket har som formål at fremlægge relevant information om børns sundhed og livsomstændigheder for politiske beslutningstagere. PINCHE er et 3-årigt EU-projekt.

 

www.childhoodobesity.net

European Childhood Obesity Group (ECOG) består af forskere fra en lang række europæiske lande. Formålet med sammenslutningen er at arrangere møder mellem forskere, der forsker i børnefedme.

 

www.fhi.se/templates/Page____121.aspx
På denne side har det svenske folkehelseinstitut udarbejdet et dynamisk opslagsværk med sundhedsfremmende indsatser for børn og unge (0-18 år).

 

Center for Interventionsforskning

Forskning i sundhedsfremme og forebyggelse til skabelse af et vidensbaseret grundlag for den praktiske forebyggelsesindsats

 

 

 

 
Redigeret: 08.03.17