Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Links

Grønlandsmedicinsk Selskab (GMS)

Grønlandsmedicinsk Selskab er et videnskabeligt selskab under Dansk Medicinsk Selskab. Selskabets medlemmer er ikke kun læger, men alle der er aktive og/eller interesserede i sundhedsfaglig forskning i Grønland og andre arktiske regioner.

Selskabets formål er at virke for oplysning og debat om grønlandsmedicinske forhold og at fremme den sundhedsfaglige forskning i Grønland gennem information, koordinering og rådgivning. Læs mere om GMS på http://gmsnet.dk/

 

Arctic Monitoring and Assessment Programme – Human Health Assessment Group (AMAP - HHAG)

AMAP HHAG er en arbejdsgruppe under Arktisk Råd, der blev grundlagt i 1991 som mødeforum for forskere i miljøpåvirkninger i Arktiske befolkninger. Arktisk Råd er repræsenteret ved otte lande: Danmark/Grønland, USA, Canada, Island, Norge, Sverige, Finland og Rusland. Danmark/Grønland repræsenteres af Center for Sundhedsforskning i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. De vigtigste arbejdsopgaver er beskyttelse af det arktiske miljø, herunder dyre- og planteliv, samt indsatser med formålet at sikre bæredygtig udvikling i det arktiske - herunder emner som økonomi, infrastruktur, uddannelse, sundhed og turisme. AMAP HHAG har fokus på sundhed og har udgivet rapporter (Assessment Reports) med videnskabelige og politiske anbefalinger for sundhed i 1997, 2003 og 2009, og en ny rapport er planlagt til at udkomme i 2015. Læs mere om AMAP på http://www.amap.no/

 

The Circumpolar Health Research Network (CirchNet) was formed in 2012. The association aims to:

  • Promote cooperation and collaboration among health researchers engaged in research in the circumpolar region.
  • Facilitate the exchange, communication and dissemination of research results and other health data.
  • Support the training and development of researchers in circumpolar health.
  • Publish the International Journal of Circumpolar Health and other scholarly publications.

Læs mere på: http://circhnet.org/about/

 

The International Journal of Circumpolar Health (IJCH) specializes in Arctic and Antarctic health issues. It provides a forum for many disciplines, including the biomedical sciences, social sciences, and humanities as they relate to human health in high latitude environments. The journal has a particular interest in the health of indigenous peoples.

 

Læs mere på: http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch

 
Redigeret: 13.12.16