Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

DANCOS (Danish National Cohort Study)

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne danner basis for DANCOS-registret (Danish National Cohort Study). I dette register følges samtlige udtrukne personer i undersøgelserne fra 1987 til 2000 i en række offentlige registre, herunder CPR-registeret, Dødsårsagsregisteret, Landspatientregisteret, Det Psykiatriske Centralregister, Cancerregisteret og Sygesikringsregisteret.

 

 

 
Redigeret: 06.10.08