Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013

Den Nationale Sundhedsprofil 


SUSY-2013 undersøgelsen er indlejret i en større undersøgelse (Den Nationale Sundhedsprofil), der gennemføres af landets fem regioner og SIF på samme tid. Den Nationale Sundhedsprofil er en landsdækkende undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark.


Hvem står bag

Undersøgelsen er et samarbejde mellem regionerne, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

SUSY-undersøgelser siden 1987 

Statens Institut for Folkesundhed udfører med jævne mellemrum nationalt repræsentative undersøgelser af befolkningens sundhed og sygelighed (SUSY). I undersøgelserne indsamles data til brug for statslig, regional og kommunal planlægning og sundhedsovervågning samt til brug for forskning og analyser.

Der indsamles data om sundhed og sygelighed og forhold af betydning herfor, som ikke er tilgængelige i den del af de nationale danske informationssystemer, der dækker den institutionsbehandlede sygelighed, dødelighed, sociale begivenheder m.m.

 

Undersøgelserne er gennemført i 1987, 1994, 2000, 2005, 2010 og nu i 2013.

 

Se resultater af 2013- og 2010-undersøgelsen i kommuner, regioner og på landsplan www.danskernessundhed.dk.

 

Overordnede formål med undersøgelserne 

  • beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i befolkningen. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af helbredsrelateret livskvalitet, funktionsevne, sygdom, brug af sundhedsvæsenet samt faktorer, der har betydning for sundhedstilstanden, f.eks. sundhedsadfærd og sundhedsvaner, livsstil, helbredsrisici i arbejde og miljø samt sundhedsmæssige ressourcer.
  • beskrive udviklingen i sundhed og sygelighed i befolkningen. De gentagne undersøgelser i form af tværsnitsundersøgelser giver mulighed for at danne tidsserier og følge udviklingen
  • tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af geografiske forskelle
  • danne grundlag for forløbs- og tværsnitsanalyser af sundheds- og sygelighedsforhold - både på et strategisk anvendt niveau og på et grundforskningsniveau. Værdifulde analytiske databaser er etableret ved at koble data fra SUSY-undersøgelserne til offentlige registre (DANCOS-registret -Danish National Cohort Study)
  • være reference- og kontrolmateriale for andre forskergruppers undersøgelser af specifikke forhold.

Spørgeskemaet kan downloades her:

 

2013 - Selvadministreret spørgeskema 

 

Temarapporter fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2013

 

2015

Illegale stoffer. SUSY 2013.

Søvn. SUSY 2013.

Tandstatus. SUSY 2013.

Sodavand, kager og fastfood. SUSY 2013.

Materiale og metode. SUSY 2013.

 

2014

Alternativ behandling. SUSY 2013.

Boligmiljø. SUSY 2013.

Grundlag og FAQ omkring spørgeskemaundersøgelsen for SUSY-undersøgelsen 2013 kan findes her.

 

 

 
Redigeret: 18.12.15