Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

SUSY-databasen

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelsernes database, kan du foretage analyser og danne tabeller på data fra sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) fra 1987, 1994, 2000 og 2005.

 

På selve siden kan du få en kort introduktion til databasen, hvilke data den indeholder og hvilke analysemuligheder der er.

Gå til SUSY-databasen  


Dataudlevering fra SUSY-undersøgelserne

Det er instituttets politik, at vores databaser skal bruges. Vi lægger vægt på, at data bliver brugt til egentlige forskningsformål - både nationale og internationale - til undervisningsbrug og til information for landets borgere.

 

Forskere, administratorer, studerende, institutioner og enkeltpersoner er velkomne til at kontakte os med henblik på at få adgang til undersøgelsesprogrammets databaser.

 

Nedenfor vises udvalgte eksempler på anvendelsen af data fra undersøgelsesprogrammet uden for instituttet:

 • amtskommunal sundhedsplanlægning
 • undervisningsbrug på universiteter og andre læreanstalter

 • dansk normmateriale vedr. SF-36

 • smerteepidemiologi

 • tandstatus

 • udbredelsen af HIV-testning

 • Eurostat's monitorering af sundhedstilstanden i Europa

 • Sønderjyllands Amtsprofil

 • WHO's monitorering af sundhedstilstanden

 • monitorering af "Sund hele livet"

 • sociale forskelle i hjertesygdomme

 • familieforholdenes ændring gennem tiden

 • referencemateriale vedr. selvvurderet helbred, alkoholforbrug, fysisk aktivitet, førtidspension, langvarig sygdom m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redigeret: 16.03.17