Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Registerforskning

Instituttet har en mangeårig tradition for registerforskning. Forskningsprogrammet sundhed og sygelighed i Danmark har driftsansvaret for en række sygdomsregistre, og driver forskning baseret på disse.

 

Registerforskningsaktiviteterne omfatter også forskning baseret på kobling mellem andre registre indenfor sundhedsområdet og andre sektorer - først og fremmest registre i Sundhedsstyrelsen og i Danmarks Statistik.

 

Udvalgte registerforskningsprojekter

  •  Metallisk kviksølvs skadevirkninger
  •  Sygdomsbyrden af slidgigt
  •  Langtidskonsekvenser af ulykker
  •  Samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige behandlinger af iskæmisk hjertesygdom
  •  Invasiv undersøgelse og behandling ved akut myokardieinfarkt
  •  Udviklingen i prævalens af cerebral parese
  •  Overlevelsen ved cerebral parese
  •  Udviklingen i incidens og prævalens af multipel sclerose 

Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser

i Danmark (download rapport)

 

-

 

Danish population-based registers for public health and health-related welfare research – A description of Danish registers and results from their application in research (download article)

 

 
Redigeret: 02.11.12