Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Igangværende ph.d.-projekter på Statens Institut for Folkesundhed

Her finder du en oversigt over igangværende ph.d.-projekter på Statens Institut for Folkesundhed.

Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed. Et kohortestudie af risikofaktorer for udvikling af alkoholafhængighed blandt børn af alkoholafhængige forældre

Af Charlotte Amby Holst, ph.d.-studerende

 

Stillesiddende adfærd blandt kontoransatte – en evaluering af interventionsprojektet Take a Stand!

Af Ida Høgstedt Danquah

 

 

Screening for psykisk og social udvikling og funktion i barnets første leveår

Af Janni Ammitzbøll, ph.d.-studerende

 

 

Det er jo noget med grænser ikke? - En antropologisk undersøgelse af unges opfattelser og erfaringer med seksuel vold med henblik på forebyggelse

Af Katrine Bindesbøl Holm Johansen, ph.d.-studerende 

 

 

Udvikling i diagnosticering, behandling og prognose af hjerteklapsygdom i Danmark i 2000-2011 med fokus på socioøkonomiske forskelle

Af Lene Mia von Kappelgaard, ph.d.-studerende

 

 

Hjertepatienters oplevelser med psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet, prædiktorer og sundhedsmæssige konsekvenser 

Af Line Zinckernagel

 

 

Måling af deltagelse og livskvalitet blandt unge og voksne med handicap

Af Louise Norman Jespersen, ph.d.-studerende

 

Alkohol og beskæftigelse: Arbejdsmarkedskonsekvenser af alkoholstorforbrug

Af Maja Bæksgaard Hansen, ph.d.-studerende

 

 

Magt, tillid og risiko - en undersøgelse af det kliniske møde mellem praktiserende læger og borgere uden formel uddannelse

Af Marie Broholm-Jørgensen, ph.d.-studerende

 

 

Forebyggende helbredstjek blandt individer uden formel uddannelse: Effekt af en randomiseret kontrolleret undersøgelse af en proaktiv indsats i almen praksis

Af Nina Kamstrup-Larsen, ph.d.-studerende 

 

Sundheds- og socioøkonomiske konsekvenser af laparoskopiske fedmeoperationer i Danmark

Af Søren Neermark, ph.d.-studerende

 

Klik her for at se afsluttede ph.d.-projekter siden 2008 på Statens Institut for Folkesundhed.

 

 
Redigeret: 20.03.17