Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og folkesundhed

Fysisk inaktivitet øger risikoen for blandt andet hjertekar-sygdom, type 2-diabetes, visse cancerformer og tidlig død. Fysisk aktivitet kan desuden forbedre psykisk trivsel og velvære. Inaktivitet skønnes at resultere i 4.000 dødsfald årligt, svarende til 7-8 % af alle dødsfald. Derudover er fysisk inaktivitet årligt relateret til 100.000 hospitalsindlæggelser, 2,6 mio. kontakter til praktiserende læge, 3,1 mio. ekstra fraværsdage og næsten 1.200 førtidspensioner. 

Godt hver fjerde dansker er moderat til hårdt fysisk aktiv i fritiden. Denne andel er steget de seneste 20 år – særligt blandt de midaldrende og ældre, om end der relativt set er langt flere blandt de yngre, der er moderat til hårdt fysisk aktive i fritiden i forhold til de ældre. Til trods for denne stigning i andelen af fysisk aktive, er det altså stadig 3 ud af 4 danskere, der er enten stillesiddende eller lettere aktive i fritiden.      

 

Måling af fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan defineres som ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen. Det dækker derfor over alt fra mere ustruktureret aktivitet som havearbejde, cykling/gang som transport til struktureret aktivitet så som træning og aktivitet på arbejdet. Udover typen af aktivitet er der stor forskel på intensitet, varighed og frekvens, når det kommer til forskellige former for fysisk aktivitet. På grund af den brede definition, er fysisk aktivitet svært at måle. Måling kan være subjektiv i form af spørgeskemaer eller dagbøger eller objektiv ved hjælp af accelerometre, pedometre, puls- og konditionsmåling (VO2max)

 

 

Forskningens formål

At udføre sundheds- og samfundsvidenskabelig forskning inden for fysisk aktivitet på et højt videnskabeligt niveau. Der arbejdes med både interventioner og populationsstudier samt med mange forskellige former for data; data indsamlet ved spørgeskema-undersøgelser, udtræk fra registre, og objektive målinger, fx kondital og accelerometre. Konkret anvendes data fra KRAM-undersøgelsen, Sundheds- og Sygeligheds- undersøgelserne (SUSY), Østerbro-undersøgelsen, Bedre Sundhed for Mor og Barn, Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009 og forskellige registre.  

 

Fysisk aktivitet er et tværgående emne på Statens Institut for Folkesundhed. Således udføres der forskningsprojekter inden for fysisk aktivitet i programmerne Livsstil og helbred, Børns sundhed, Sundhedsfremme og forebyggelse og Sundhed i Grønland. Projekterne spænder over forskellige områder:

 

Fysisk aktivitet og helbred

Interventioner over for fysisk inaktive  

Metodeoverensstemmelse

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet

Kontakt:

Morten Grønbæk, direktør, professor

mg@si-folkesundhed.dk, telefon 6550 7700

 
Redigeret: 10.07.13