Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Unge og kærestevold - Ungdomsliv 2007

 

Kontaktperson:

 

Projektbeskrivelse:

I samarbejde med Ligestillingsafdelingen har Statens Institut for Folkesundhed i 2007 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, bl.a. omkring kærestevold, blandt 8000 unge i alderen 16-24 år. Formålet med undersøgelsen er at få mere indsigt i unges trivsel og dagligdag, herunder de problemer som nogle unge oplever i forhold til vold og konflikter med kæresten.

 

Undersøgelsens omfang gør det muligt at vurdere kønsforskelle i voldsudsættelse samt sammenhænge mellem vold, trivsel, sundhedsadfærd og en række beskyttende og belastende faktorer i de unges miljø. Denne undersøgelse giver således basis for at udvikle vidensbaseret forebyggelsestiltag samt hjælp målrettet de unge, der skulle have brug for dette.

 

Resultaterne er blevet offentliggjort i rapporten Unge og kærestevold - En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold.

Status for projektet:

Igangværende
 
Redigeret: 26.08.13