Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
Søg efter medarbejder
 

Camilla Thørring Bonnesen

Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

Forskningsprogrammet børn og unges sundhed og trivsel


Arbejdsopgaver/-områder

Ph.d.-studerende på projekt en go’ Bgym’. Formålet med en go’ Bgym’ er at udvikle, implementere og evaluere en teori- og evidensbaseret indsats, der skal fremme trivsel blandt gymnasieelever.

Indsatsen skal virke på elevernes trivsel gennem fire indsatskomponenter, som er designet til at reducere forekomsten af stress, fremme regelmæssige bevægelses-, måltids og søvnvaner samt skabe stærke fælleskaber: 1) Et undervisningsmateriale, 2) en ung-ung innovationsworkshop der skal inspirere eleverne til at iværksætte og deltage i aktiviteter, der fremmer bevægelse og fællesskab 3) et inspirationskatalog til gymnasiets ledelse og elevråd der skal inspirere til at skabe sundheds- og trivselsfremmende rammer på gymnasiet og 4) en elev-app. Projektet afprøves og evalueres i et randomiseret kontrolleret design blandt 30 danske gymnasier. Målgruppen er elever, der går i 1.g og på 1.hf i skoleåret 2016/2017.

 

Formålet med mit ph.d.-studie er at bidrage til udvikling, implementering og evaluering af projekt en go’ Bgym’, hvor jeg har særligt fokus på komponenter rettet mod stress.

Projekt en go’ Bgym’ hører under Center for Interventionsforskning. Du kan læse mere om projektet her .

 

Forskningsinteresser

-       Interventions- og implementeringsforskning

-       Teori- og evidensbaseret udvikling af komplekse interventioner herunder Intervention Mapping protocol

-       Proces- og effektevaluering herunder brugen af mixed methods

-       Børn og unges sundhedsvaner, trivsel og helbred

-       Social epidemiologi


Telefon 6550 7777
Lok. nr. 7883

 

 
Redigeret: 05.01.18