Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Forsvar af ph.d.-afhandling - Charlotte Meilstrup

(31. maj) Charlotte Meilstrup forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Statens Institut for Folkesundhed d. 6. juni. Afhandlingens formål har blandt andet været at undersøge, om der er forskel på skolebørn fra højere og lavere socialklasser, hvad angår mental sundhed og kompetencer til at håndtere modgang i livet. Samt om der er forskel på hvor mange psykiske symptomer, børn fra henholdsvis højere og lavere socialgrupper har.

Charlotte Meilstrup har også undersøgt, om skolebaserede indsatser kan fremme mental sundhed og reducere social ulighed, og et vigtigt fund i afhandlingen er, at der netop er store variationer i psykiske symptomer hos eleverne fra en skole til en anden, hvorfor skolebaserede indsatser til fremme af mental sundhed er af central betydning.

 

Læs invitationen (engelsk) her

 
Redigeret: 16.06.16