Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Hjertepatienter - pårørende inddrages ikke nok

(30. sept.) Det er et vigtigt fokusområde i sundhedsvæsenet at inddrage patienternes pårørende i behandlingen. Alligevel oplever mange hjertepatienter, at deres pårørende ikke inddrages på en tilfredsstillende måde.

Det fremgår af en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet i samarbejde med Hjerteforeningen.

Rapporten viser, at hver fjerde hjertepatient i mindre grad eller slet ikke oplever, at deres pårørende er blevet inddraget i behandlingen af deres sygdom, sådan som de har ønsket det. Dertil angiver hver tredje hjertepatient, at personalet på sygehuset i mindre grad eller slet ikke har gjort dem opmærksom på muligheden for at have deres pårørende med til samtaler i forbindelse med behandlingen.

Læs mere

 
Redigeret: 05.11.15