Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Nyt professorat i diabetes blandt grønlændere

Overlæge Marit Eika Jørgensen, ph.d. tiltræder 1. marts som adjungeret professor ved Syddansk Universitet i metaboliske sygdomme i Inuit-befolkningen. Marit er til daglig overlæge og forskningsleder på Steno Diabetes Center i Gentofte. Marit rejste i 1995 til Grønland som nyuddannet læge og arbejdede i Nuuk i tre år, hvor hun påbegyndte studier af diabetes og hjertekarsygdom hos grønlændere i 1996. Hun har siden hun påbegyndte sin ph.d. i 2001 haft et tæt samarbejde med Center for Sundhedsforskning i Grønland på Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

 

Professoratet er 5-årigt og har som det primære formål at gennemføre epidemiologiske undersøgelser af den diabetes- og fedmerelaterede sygdomsbyrde i Grønland, herunder betydningen af ændringer i samfundsforhold, genetiske faktorer og livsstilsvaner for disse folkesygdomme. Et andet vigtigt formål er i samarbejde med sundhedsvæsenet i Grønland at bidrage til forebyggelse af diabetes og til forbedret behandlingskvalitet af patienter med diabetes.

 

Statens Institut for Folkesundhed, SDU håber, at adjungeringen af Marit Eika Jørgensen og samarbejdet med Steno Diabetes Center vil bidrage til at styrke instituttets aktiviteter indenfor diabetesepidemiologi generelt og ikke mindst i Grønland.

Marit Eika Jørgensen
 
Redigeret: 08.04.15