Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Omkring 20 procent af de 15-årige ryger

(10. sep.) Der har i medierne i den seneste uge været fokus på andelen af 15-årige, der ryger dagligt. Andelen er siden 2010 faldet fra 10 til omkring 5 procent, hvilket er en positiv udvikling. Men ser man på den samlede andel af 15-årige rygere - både de daglige rygere samt de, der ryger én til flere gange om ugen eller af og til - er billedet et andet. Her er andelen væsentligt højere, og her har faldet ikke været så markant som blandt de daglige rygere. 

Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Undersøgelsens data er fra Skolebørnsundersøgelsen 2014 og viser, at 18 procent af de 15-årige ryger enten dagligt, ugentligt eller af og til. Det svarer til omkring hver femte i årgangen. Heraf tænder seks procent af drengene og fire procent af pigerne dagligt for én eller flere smøger.

Læs mere.

 

 
Redigeret: 09.04.15