Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Skoleelever i hele landet er med i stor undersøgelse

(06.02.2014)

 

 

Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og Verdenssundhedsorganisationen, WHO samarbejder om Skolebørnsundersøgelsen, der er en undersøgelse af skoleelevers helbred, sundhedsvaner og trivsel. Vi gennemfører undersøgelsen hvert fjerde år, nu for niende gang siden begyndelsen af 1980'erne. Dette giver en enestående mulighed for at følge udviklingen af unge menneskers sundhed.

 

Undersøgelsen er en del af en stor international undersøgelse, Health Behaviour in School-aged Children, som nu omfatter over 200.000 elever i 43 lande i Europa og Nordamerika. I Danmark gennemføres undersøgelsen på ca. 80 tilfældigt udvalgte skoler ved hjælp af et standardiseret elektronisk spørgeskema, som eleverne i 4., 5., 7.og 9. klasse udfylder, mens de er i skole. I Danmark ventes det at omkring 6000 elever vil svare. 

 

Projektets overordnede formål er:

 

  •  For det første at skabe større indsigt i unge menneskers opfattelse af eget helbred og trivsel og større forståelse af sammenhængen mellem helbred, sundhedsadfærd, trivsel og levekår.
  •  For det andet at give et samlet billede af børn og unges sundhedsadfærd, fx ryge-, drikke-, motions- og kostvaner.
  •  For det tredje at skabe større indsigt i, hvorledes sundhedsadfærd hænger sammen med andre forhold i elevernes liv, fx deres sociale relationer, familieliv, skoleliv, almene levekår, helbred og almene trivsel.
  •  For det fjerde skal undersøgelsen producere ny viden, som kan anvendes i det sundhedsfremmende arbejde blandt børn og unge.

Undersøgelsen danner således basis for forskning om skolebørns helbred, sundhedsadfærd og trivsel og involverer derigennem en stor gruppe nationale og internationale forskere.

 

Spørgeskemaet til dette års undersøgelse har fokus på følgende temaer: elevernes opfattelse af deres eget helbred, skader, trivsel og sociale relationer (venner, familie, skole) og sundhedsadfærd (rygning, alkohol, hash, motion, stillesiddende adfærd, kost og måltider, tandbørstning, søvn og seksualvaner). Spørgeskemaet er tilpasset elevernes alder, således at de mindste elever ikke får spørgsmål, som er irrelevante for dem. Undersøgelsen er frivillig og fuldstændig anonym. Vi oplyser aldrig hvilke skoler, der deltager, og der er ingen på skolen eller i familien, som får elevernes svar at se.

 

Resultater af den nationale undersøgelse ventes i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015. Den internationale undersøgelse hvor landene sammenlignes ventes om ca. to år.

 

 

Seneste skolebørnsundersøgelse

Skolebørnsundersøgelsen 2010

 

Læs mere om skolebørnsundersøgelsen

 

 

Kontakt:

Mette Ramussen, lektor        Pernille Due, professor         Bjørn Holstein, professor 

 
Redigeret: 08.04.15