Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Data

DHR modtager indberetninger fra alle enheder, som udfører invasive kardiologiske og hjertekirurgiske procedurer i Danmark. I 2011 indbefattede det fem offentlige hjertecentre og et privathospital, samt satellitenheder som udfører henholdsvis KAG og PCI. Satellitenhederne refererer til hjertecentrene ved behov for videre kardiologiske eller hjertekirurgiske tiltag.

 

Data, som indberettes til Analyseportalen, sker fra de to regionale databaser PATS (Øst Danmark) og VDH (Vest Danmark), og danner grundlag for årsberetningen for Dansk Hjerteregister. De indrapporterede data indeholder en række demografiske og administrative oplysninger, som for en stor dels vedkommende ligeledes findes i Landspatientregistret. Danske Hjerteregister indeholder i dag mellem 50-60 oplysninger om hver procedure fra de lokale registre, dog er det kun et udvalgt antal centrale kvalitetsindikatorer og prognostiske faktorer, som indgår i årsberetningen.

 

 
Redigeret: 06.11.13