Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Trivsel på Trods

 

Mange børn og unge lever med alvorlig, langvarig eller kronisk sygdom eller handicap eller de vokser op i en familie, hvor enten forældre eller søskende rammes af alvorlig sygdom, handicap eller død. Trivsel på Trods er et forskningsprojekt, der sætter fokus på disse - ofte oversete - grupper af børn og unge.

 

Formål: Formålet med projektet er at kortlægge hvor mange børn og unge i Danmark, der enten selv er syge eller handicappede eller er udsat for sygdom eller død i nærmeste familie. Desuden skaber vi et overblik over de trivselsmæssige konsekvenser af disse livsbelastninger.

 

Projektets anvendelse: Resultater af projektet kan anvendes af skoler, ungdomsuddannelser, kommuner og hospitalsafdelinger til at igangsætte initiativer for målgruppen eller til at arbejde med de trivselsaspekter, som er særligt fremtrædende blandt disse børn og unge.

 

Organisering: Projektet hører til i 'Programmet for børn og unges sundhed og trivsel' på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Projektet er finansieret af Egmont Fonden og påbegyndtes i foråret 2015 og forventes afsluttet ultimo 2017.

 

Projektleder:

 

 

Projektgruppe:


 

Kontakt

 

Anette Andersen

anan@si-folkesundhed.dk

 

Susan Ishøy Michelsen

sim@si-folkesundhed.dk

 

 

 
Redigeret: 31.03.16