Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Epidemiologiske aspekter ved Thulesagen

I bogen sammenlignes dødelighed, hospitalsindlæggelser og fertilitet blandt de mænd der var ansat i oprydningsperioden efter flystyrtet og de mænd, der var ansat uden for oprydningsperioden. Der kan ikke påvises nogen helbredsskadelig effekt af flystyrtet målt ved disse tre indikatorer. Det afvises, at flystyrtet har medført en meget høj dødelighed og massesterilisation. Undersøgelserne er dog ikke i stand til at afvise, at en lille del af Thulearbejderne kan være blevet syge som følge af flystyrtet.

 
 
Forfatter: Knud Juel
Udgiver: DIKE
År: 1996
Bestillingsnr.: 199603
Pris: Tilbud 50 kr.
 
Redigeret: 18.06.09