Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Forståelsesmodel vedrørende unges spiseforstyrrelser

En vigtig forudsætning for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forebyggelse bl.a. af spisefor-styrrelser og risikoadfærd er et kendskab til omfang og udbredelse og forståelse af de mekanis-mer og årsager der ligger bag problemet. Denne rapport er et forsøg på at komme tættere på en sådan forståelse. Den er baseret dels på læsning af foreliggende litteratur og dels på analyse af en række kvalitative interviews med unge piger og drenge.

 
 
Forfatter: Mette Waaddegaard
Udgiver: DIKE
År: 1996
Bestillingsnr.: 199612
Pris: 75
 
Redigeret: 16.03.17