Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Astma, allergi og anden overfølsomhed i Danmark - og udviklingen 1987-1994

I DIKEs undersøgelser af sundhed og sygelighed i den voksne danske befolkning har der både i 1987 og 1994 været et tema om allergi. Det giver mulighed for at følge udviklingen. I 1994 viser der sig således en stigning i selvrapporteret astma, allergi og anden overfølsomhed i forhold til 1987. Temaet sætter fokus på forekomst og udvikling af astma, allergi og anden overfølsomhed i Danmark. Hvad voksne danskere er allergiske eller overfølsomme overfor. Hvad der virker forværrende hos luftvejsoverfølsomme. Konstatering af allergi/overfølsomhed og brug af sundhedsvæsenet i øvrigt. Sygdomsbelastning og -konsekvenser samt sundhedsadfærd.

 
 
Forfatter: Lis Keiding
Udgiver: DIKE
År: 1997
Bestillingsnr.: 199710
Pris: Tilbud 50 kr.
 
Redigeret: 18.06.09