Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Bruger- og patient tilfredshedsundersøgelser i sundhedsvæsenet 1990-94

Formålet med kataloget er at synliggøre de mange undersøgelser, der allerede er gennemført, for professionelle og forskere i sundhedsvæsenet, som selv overvejer at gennemføre undersøgelser af brugernes tilfredshed med ydelserne i sundhedsvæsenet. Kataloget vil kunne anvendes som opslagsværk og inspirationskilde især med henblik på genbrug af spørgsmål fra tidligere undersøgelser, således at resultaterne fra forskellige undersøgelser i højere grad bliver sammenlignelige, fordi man har anvendt de samme spørgsmål. Bog 5

 
 
Forfatter: Ulla Christensen, Dea Klauber
Udgiver: DIKE
År: 1997
Bestillingsnr.: 199704
Pris: Udsolgt
 
Redigeret: 23.01.06