Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Børns sundhed i Danmark

Samlet er der både positive og negative udviklingstenden- ser i børns sundhed. Dødelig- heden og sygeligheden af visse sygsomme er faldet som følge af styrket forebyggelse og behandling. På andre om- råder er udviklingen mindre positiv, f. eks belaster infek- tionssygdomme børns hver- dag i betydeligt omfang, og allergiforekomsten er stigen- de. Det fremgår af denne oversigt over børns sundhed i Danmark med hovedvægten på tal for forekomsten af for- skellige helbredsproblemer og udviklingstendenser i de sidste 20 år.

 
 
Forfatter: Anne Nielsen, Harald R. Lie, Lis Keiding, Mette Madsen
Udgiver: DIKE
År: 1998
Bestillingsnr.: 199803
Pris: Tilbud 50 kr.
 
Redigeret: 23.01.06