Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Konsekvenser af ventetid til operation

Rapporten indeholder resultater fra den første landsdækkende undersøgelse af befolkningens oplevelse af ventetid til indlæggelse på syge-hus. I alt 988 personer, som blev opereret i vinteren 1996, har via et spørgeskema tilkende-givet, hvilken betydning ventetiden til ind-læggelse havde for deres dagligdag. Det drejer sig om personer, som fik udskiftet et hofte- eller et knæled eller blev opereret for lyske-brok eller diskusprolaps. I undersøgelsen blev følgende forhold kortlagt: De fire patientkategoriers sygdomsforløb (latenstid, ventetid, indlæggelsestid og genind-læggelser), den information de modtog af hen-visende læge og sygehuset om ventetidens længde, deres smerteniveau og funktionsevne i ventetiden og 6 måneder efter operationen samt ventetidens betydning for deres tilstand og deres dagligdag, herunder kontakter med sundhedsvæsenet i ventetiden.

 
 
Forfatter: Ulla Christensen, Søren Rasmussen
Udgiver: DIKE
År: 1998
Bestillingsnr.: 199808
Pris: 
 
Redigeret: 06.02.06