Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder

Undersøgelsen beskriver den aktuelle forekomst af seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Der er indsamlet data fra en lang række kilder herunder oplysninger om politianmeldte sager i 1998, underretning til kommunerne i 1998 og 1999 samt data fra Kriminalregisteret og Landspatientregisteret. Det er svært af afgrænse begrebet seksuelt overgreb, og der angives derfor i litteraturen meget forskellige tal for problemets omfang afhængig af hvilken definition, der anvendes. Ud fra den aktuelle undersøgelse skønnes det at, mindst 10 ud af 1000 børn i løbet af barndommen vil blive udsat for et seksuelt overgreb, der medfører en politianmeldelse. Årligt drejer det sig om ca. 1 promille af børn under 15 år. Men på baggrund af befolkningsundersøgelser blandt børn og unge i andre nordiske nordiske lande vurderes det, at ca. 50 ud af 1000 børn i Danmark udsættes for et seksuelt overgreb i løbet af barndommen. Publikationen gennemgår tillige den aktuelle viden om de skadelige konsekvenser af seksuelle overgreb mod børn - og forebyggelses muligheder overvejes

 
 
Forfatter: Karin Helweg-Larsen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2000
Bestillingsnr.: 200005
Pris: Tilbud 95 kr.
 
Redigeret: 10.08.09