Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Børns sundhed ved slutningen af skolealderen. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97

I bogen gøres status over elevernes sundhed, livsstil, trivsel, og funktion i grundskolens ældste klasser. De fleste har et godt helbred, men mange har symptomer i dagligdagen, som hovedpine, ondt i ryggen, ondt i maven eller lignende. Ved den såkaldte udskolingsundersøgelse stiller lægen en diagnose hos knapt halvdelen af eleverne. De hyppigste diagnoser er sygdomme i bevægeapparatet, problemer med syn og hørelse, astma og overvægt. Lægerne vurderer, at der hos 18% af eleverne er erhvervsbegrænsende lidelser. En stor del af eleverne har en god sundhedsadfærd og tror på betydningen af egen indsats, men alligevel tegner undersøgelsen et billede af en ungdomsgeneration, hvor der er et betydeligt behov for en sundhedsfremmende indsats. Undersøgelsen omfatter et landsrepræsentativt udvalg af elever, der har været til den afsluttende lægeundersøgelse i 8. eller 9. Klasse i skoleåret 1996/97. Resultaterne bygger på oplysninger fra lægen, fra eleven selv og fra klasselæreren. Undersøgelsen omfatter i alt 23 kommuner, 134 skoler og 3.458 børn

 
 
Forfatter: Tove Petersen, Anne Nielsen, Margrethe Paludan, Søren Rasmussen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2000
Bestillingsnr.: 200007
Pris: Tilbud 95 kr.
 
Redigeret: 18.06.09