Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sund By Netværket. Struktur, indsats- og procesevaluering

Dette er den anden rapport, der beskriver arbejdet i det danske Sund By Netværk. Formålet med rapporten er at bidrage til en diskussion af Netværkets struktur og arbejde samt at skitsere potentialet for det videre arbejde. Det danske Sund By Netværk består af en række amter og kommuner, der arbejder sammen for at styrke sundhedsfremme og forebyggelse. Rapporten viser at ideen om at arbejde efter et fælles koncept - et tiltrædelsesdokument - er bæredygtigt og i stand til at sætte præg på medlemmernes lokale sundhedspolitiske prioriteringer og sundhedsarbejde. Endvidere har det vist sig effektivt, at Netværket som helhed har arbejdet med fælles temaer og med udviklingen af nye metoder og materialer ved at udnytte den fælles viden og arbejdskraft. De fælles temaer Netværket hidtil har arbejdet fælles med er lykkesforebyggelse samt sundhed på arbejdspladsen. I forbindelse med dette arbejde har netværket virket som et vigtigt forum for gensidig støtte, inspiration of information for medlemmerne

 
 
Forfatter: Statens Institut for Folkesundhed
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2000
Bestillingsnr.: 200002
Pris: 175
 
Redigeret: 16.03.17