Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Hvem går til zoneterapeut - hvem går til læge? Behandling af børn med ørelidelser

Hvem går til zoneterapeut – Hvem går til læge? Behandling af børn med ørelidelser i Fyns Amt

Rapporten handler om 0-6 årige børn, der pga. ørelidelser kontakter zoneterapeut eller praktiserende læge. Formålet er – som første fase i en evaluering af zoneterapi sammenlignet med behandling hos praktiserende læge – at beskrive forskelle og ligheder mellem de to patientgrupper.

Der sættes fokus på:
- børnenes generelle helbredsstatus
- børnenes aktuelle ørelidelse, således som den beskrives af forældre, zoneterapeuter og praktiserende læger
- speciallægers diagnosticering af børnenes aktuelle ørelidelse
- børnenes livsomstændigheder
- zoneterapeuters og praktiserende lægers behandlingstilbud til børn med ørelidelser.

 
 
Forfatter: Mette Kjøller & Jette Nygaard Jensen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2001
Bestillingsnr.: 200109
Pris: Tilbud 65 kr.
 
Redigeret: 16.03.17