Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Om sundhed og ohälsa kring sundet. Rapport nr. 2

Der er stor forskel på svenskeres og danskeres middellevetid. Svenske mænd og kvinder forventes i gennemsnit at leve mere end 3 år længere end danske mænd og kvinder. En vigtig årsag er forskelle mellem svenskeres og danskeres livsstil.

Danskere drikker mere alkohol og flere ryger cigaretter end svenskere. Det er endvidere karakteristisk, at forekomsten af mange af disse sundhedsmæssige problemer, som er belyst i denne rapport, stiger på begge sider af sundet jo nærmere regionen er placeret i forhold til broforbindelsen mellem de to lande.

Efter Sveriges indtræden i EU samt åbningen af Øresundsbroen - og det dermed øgede samkvem mellem svenskere og danskere - er det nu et vigtigt spørgsmål hvorvidt svenskeres livsstil, sygelighed og dødelighed kommer til at ligne danskernes i de kommende år, eller hvorvidt danskerne kommer til at nærme sig niveauet blandt svenskere.

Der er etableret et forskningssamarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed i København og Samhällsmedicinska institutionen i Malmö. Samarbejdet har til formål gennem fælles forskningsprojekter at monitorere og analysere udviklingen i dødelighed, sygelighed, livsstil og i psyko-sociale risikofaktorer mellem befolkningsgrupperne i Øresundsregionen. Denne rapport er den anden publikation i dette svensk-danske samarbejde.

 
 
Forfatter: Statens Institut for Folkesundhed
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS
År: 2001
Bestillingsnr.: 200112
Pris: 0
 
Redigeret: 11.10.06