Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Tværfaglige grupper i kommunerne om børn og unge med særlige behov - erfaringer fra fem kommuner.

Rapporten bygger på en interviewundersøgelse af tværfaglige grupper og de ansvarlige ledere for de tværfaglige grupper i fem kommuner: Brøndby, Dianalund, Næstved, Skærbæk og Aalborg. Det er kommuner, der alle har gjort en stor indsats med at etablere tværfaglige grupper og få et godt tværfagligt samarbejde i stand på børneområdet i kommunen. Formålet med rapporten er at videregive ideer og erfaringer med grupperne og med det tværfaglige samarbejde i øvrigt.

Bogen indeholder afsnit med sammenfatning, baggrund, metode, anvendte arbejdsmetoder i arbejdet med børn og familier. Desuden et større afsnit med resultater fra undersøgelsen på tværs af de fem kommuner, omhandlende de tværfaglige gruppers organisation, struktur og funktion, ledelse, samarbejde, uddannelse, supervision, håndtering af tavshedpligt og videregivelse af oplysninger, ressourceforbrug og effekt af gruppernes arbejde. Endelig er der en systematisk gennemgang af de tværfaglige grupper i hver af de fem kommuner, og bagerst i rapporten findes en liste over kontaktpersoner i de fem kommuner.

 
 
Forfatter: Ina K. Borup og Anne Nielsen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2001
Bestillingsnr.: 200114
Pris: Udsolgt
 
Redigeret: 06.02.06