Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Kommunikation mellem læge og patient i Grønland

En kvalitativ undersøgelse af interaktionen mellem parterne i den tolkede konsultationssamtale.

 

Næsten alle læger i Grønland er danskere, der arbejder i Grønland i kortere eller i sjældnere tilfælde længere tid, og kun enkelte af disse læger taler Grønlandsk. De grønlandske patienter taler for en stor dels vedkommende dansk foruden grønlandsk, men nogle taler ikke dansk, og der har derfor altid i sundhedsvæsenet i Grønland været ansat personale, der kan oversætte mellem læger og patienter.

Denne afhandling omhandler tolkens indflydelse på konsultationssamtalerne samt lægens og patientens forståelse i den to-sprogede og to-kulturelle kontekst. Afhandlingen er baseret på en kvalitativ undersøgelse med videooptagelser af konsultationssamtaler samt efterfølgende interview med de deltagende parter i konsultationen.

 
 
Forfatter: Tine Curtis
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2001
Bestillingsnr.: 200110
Pris: 125
 
Redigeret: 19.12.16