Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Livsstil og risikofaktorer for osteoporose hos sygeplejersker, der har valgt substitution med kvindelige kønshormoner. Ph.d.

Hvordan hænger kvinders livsstil og brug af hormontilskud sammen? Og vælger kvinder, der har risiko for at udvikle knogleskørhed, at tage hormontilskud efter menopausen?

Det er hovedspørgsmålene i denne afhandling, der har fulgt en større gruppe danske sygeplejersker. Tilsvarende amerikanske undersøgelser har bl.a. fundet, at kvinder, der vælger at tage hormontilskud efter menopausen, har sundere livsstil og et bedre helbred.

Den foreliggende danske undersøgelse viser at sygeplejersker, der har taget hormontilskud, hverken har sundere livsstil eller bedre helbred. Tværtimod viser undersøgelsen, at hormonbrugerne både ryger drikker, går oftere til læge, tager oftere medicin og i det hele taget har et dårligere helbred.

Afhandlingen bygger på data fra den danske Syplejerskekohorte, der blev etableret i 1993. Dansk Sygeplejeråds kvindelige medlemmer over 44 år fik tilsendt et spørgeskema. 86% besvarede spørgsmålene. 13% oplyste, at de i en periode havde taget hormontilskud, mens 20% fortalte, at de aktuelt tog hormontilskud.

 
 
Forfatter: Hundrup Andersen, Yrsa
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2001
Bestillingsnr.: 200107
Pris: Tilbud 95 kr.
 
Redigeret: 16.11.16