Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser blandt danske kvinder

Utilfredshed med udseende og vægt, hyppige forsøg på at slanke sig, dårlig samvittighed ved at spise slik, manglende selvtillid m.m. ses hos mange unge kvinder. En fjerdedel af unge kvinder i alderen 16-20 år har en adfærd, der kan indebære en risiko for udvikling af egentlige spiseforstyrrelser.

I rapporten: ”Risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser blandt danske kvinder” redegøres der for disse resultater fra en repræsentativ befolkningsundersøgelse.

I undersøgelsen er der stillet otte særlige spørgsmål om disse former for adfærd. På baggrund af besvarelserne vurderes 11% af de 16-59 årige kvinder at have risikoadfærd for udvikling af egentlige spiseforstyrrelser. Adfærden forekommer især blandt de helt unge (25,7%). Disse kvinder er også kendetegnet ved at have et lidt dårligere helbred, et lidt større medicinbrug og at være mere stresset end kvinder uden denne form for risikoadfærd. Der ses også hos de yngste (16-20 år) en tendens til andre former for risikoadfærd: alkoholstorbrug, rygning og hashbrug.

Statens Institut for Folkesundhed har foretaget undersøgelsen. Det er en del af Sundhedsstyrelsens indsats for forebyggelse af egentlige spiseforstyrrelser. Resultaterne kan bl.a. bruges i det praktiske forebyggende arbejde til at skærpe opmærksomheden hos medarbejdere i sundhedsvæsenet og hos andre voksne omkring børn og unge med henblik på at genkende tidlige tegn på spiseforstyrrelser.

 
 
Forfatter: Mette Waaddegaard
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen
År: 2002
Bestillingsnr.: 
Pris: Tilbud 75 kr.
 
Redigeret: 15.01.15