Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Om Sundhed och ohälsa kring sundet. Rapport 2002

Denne undersökning är den senaste aktiviteten som utgått från ett samarbete mellan Statens Institut for Folkesundhed i Köpenhamn och Samhällsmedicinska institutionen/ Socialmedicinska enheten i Malmö. Detta samarbete har sitt ursprung i konstaterandet av stora skillnader mellan medellivslängdsutvecklingen i Danmark och Sverige under perioden 1970-90. Samarbetet har under åren 1998-2001 stötts av medel från INTERREG IIA- programmet. Skillnaden i medellivslängdsutvekling har framförallt knutits till stora olikheter mellan Danmark och Sverige då det gäller traditionella hälsorelaterade livsstilsfaktorer som tobaksrökning och alkoholkonsumtion. Samtidigt har man påpekat att det finns andra viktiga determinanter för folkhälsän som kompletterar denna bild, t ex socioekonomiska och psykosociala faktorer. Denna undersökning är därför, såvitt vi känner till, internationellt sett en unik jämförelse av folkhälsan i två länder eftersom den baserar sig på frågor som gemensamt utformats av den dansk- svenska projektgruppen.

 
 
Forfatter: Fridh M, Nørlev J, Lövkvist H, Moss UH, Östergren PO, Rasmussen NK
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Avdelingen för socialmedicin Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS
År: 2002
Bestillingsnr.: 200205
Pris: (gratis)
 
Redigeret: 11.10.06