Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21. århundrede

Ung og køn. Ligestillingsministeren har sat fokus på kønnets betydning for unges sundhedsadfærd. Instituttet har ud fra en spørgeskemaundersøgelse i 2002 blandt 11% af landets 9. klasses elever og data i en række andre skolebørnsundersøgelser beskrevet ligheder og forskelle i drenges og pigers adfærd og kønsforskelle i sammenhængen mellem trivsel, sundhedsadfærd og en række faktorer såsom socialt netværk, kæresteforhold og udsættelse for vold.

 

Bogen kan bestilles her:
Socialministeriet, Att. Lovekspeditionen, Holmens Kanal 22, 1060 København K. 

 
 
Forfatter: Helweg-Larsen K, Andersen S, Nielsen UB, Madsen M
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed og Ministeriet for Ligestilling
År: 2003
Bestillingsnr.: 200306
Pris: Udsolgt fra instituttet
 
Redigeret: 08.02.06