Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Folkesundhed i Grønland

Professor Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet en rapport, der beskriver sygdomme, sundhedsproblemer, livsstil og levevilkår i det grønlandske samfund.

 

Folkesundhed drejer sig om sundhed og sygdom i hele befolkningen. De sygdomme og sundhedsproblemer, der rammer mange mennesker, og som tillige har alvorlige konsekvenser, kan kaldes for folkesygdomme.


I Grønland er middellevetiden kortere og spædbarnsdødeligheden højere end i mange af de lande, vi gerne vil sammenligne os med. Selvmordsforekomsten og dødeligheden af ulykker er høj, og konsekvenserne af tobaksrygning og misbrug af alkohol sætter dybe aftryk på folkesundheden og forbruger mange af sundhedsvæsenets ressourcer. Samtidig sætter vores ændrede livsstil med hensyn til kost og fysisk aktivitet os i risiko for at udvikle diabetes og blodpropper.


Direktoratet for Sundhed igangsatte i 2003 arbejdet med at etablere et folkesundhedsprogram. Formålet med folkesundhedsprogrammet er at sætte sundhedsfremme og forebyggelse på dagsordenen for derigennem at forbedre sundhedstilstanden i den grønlandske befolkning.


Det er hensigten, at der i folkesundhedsprogrammet skal beskrives en række områder, hvor der konkret skal gøres en særlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Det kan f.eks. være indsatsområder som alkohol, rygning, ulykker, kost og fysisk aktivitet, men også indsatser, der styrker den enkeltes dagligdag i et socialt fællesskab.


Folkesundhedsprogrammet forventes færdigt i foråret 2006. De konkrete initiativer i programmet skal udmøntes i perioden 2006 til 2012.


Folkesundhed i Grønland er udgivet af Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIP) i skriftserien INUSSUK Arktisk Forskningsjournal, 2004 bind 1.

Bogen kan købes i Atuagkat, 3900 Nuuk. Email: mail@atuaqkat.gl


Yderligere oplysninger:

Peter Bjerregaard, professor, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. +45 2097 1222; e-mail pebj@gh.gl

 
 
Forfatter: Bjerregaard P
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2004
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 13.02.06