Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Mænds vold mod kvinder: omfang karakter og indsats mod vold

Den foreliggende rapport beskriver ud fra forskellige datakilder omfanget af fysisk

vold og seksuelle overgreb mod kvinder i Danmark, dvs. både partnervold og

andre former for vold.

Der er for det første anvendt registerdata, dvs. oplysninger

om den politianmeldte vold og den vold, der medfører sygehuskontakt.

For det andet indgår der data om selvrapporteret vold ud fra befolkningsundersøgelser.


Beskrivelsen af voldsofferprofil og voldsudøverprofil er hovedsageligt

baseret på oplysninger i tre forskellige datakilder, Kriminalregisteret,

Landspatientregisteret og befolkningsundersøgelser.


 
 
Forfatter: Karin Helweg-Larsen og Marie Kruse
Udgiver: Det Nationale Voldsobservatorium i Kvinderådet, Statens Institut for Folkesundhed, Minister for Ligestilling
År: 2004
Bestillingsnr.: 200405
Pris: 
 
Redigeret: 16.03.17