Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark - sammenlignet med Sverige

Rapporten indledes således:

 

Det har været antaget, at 200.000 danskere er afhængige af alkohol, mens kun omkring 9.500 aktuelt er i offentlig behandling for problemet. Der synes således at være en stor gruppe danskere, der kunne have gavn af kontakt med en alkoholbehandlingsinstitution. Satspuljepartierne overvejer derfor at indføre behandlingsgaranti på alkoholområdet, hvilket muligvis kunne øge antallet af klienter i alkoholambulatorierne.

 

Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed, har med nærværende rapport undersøgt konsekvenserne af indførelse af en behandlingsgaranti på alkoholområdet.

 

Udgivelsen kan rekvireres fra:

Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet. http://www.crf-au.dk/

 
 
Forfatter: Pedersen MU, Vind L, Milter M, Grønbæk M
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet og Center for Alkoholforskning
År: 2004
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 27.04.05