Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger

Udviklingen i mad og måltider i skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger fra 1999 til 2004

 

Børns sundhed og velbefindende er blandt andet betinget af deres kost og af graden af fysisk aktivitet. En sund livsstil grundlægges i barndommen og skabes i et samspil mellem barnet og dets omgivelser. I de første år er forældrenes og hjemmets påvirkning den afgørende faktor, men senere øges indflydelsen fra andre arenaer, hvor barnet færdes, først og fremmest i daginstitutioner og skoler.

 

Denne rapport beskriver rammer og vilkår for mad og bevægelse i danske børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger i 2004. Herunder en gennemgang af udviklingen på kostområdet på skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger i perioden 1999-2004.

 
 
Forfatter: Lissau I, Hesse U, Juhl M, Davidsen M
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2006
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 15.05.06