Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

SUSY UDSAT - Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2007

Statens Institut for Folkesundhed har for Rådet for Socialt Udsatte gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt socialt udsatte i Danmark. Undersøgelsen giver en detaljeret beskrivelse af sundheds- og sygelighedstilstanden blandt hjemløse, sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere og fattige. Samtidig sammenlignes socialt udsattes sundhed med den almindelige danske befolknings sundhed på flere parametre.

I rapporten beskrives:

  • Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet
  • Sundhedsadfærd
  • Sygelighed
  • Brug af sundhedsvæsenet
  • Generel trivsel
  • Sociale relationer
  • Økonomi og arbejde
  • Sundhed og sygelighed blandt særlige grupper af socialt udsatte

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer uddelt til socialt udsatte på ca. 120 væresteder, herberger, natcaféer og lignende sociale tilbud i mere end 40 danske byer. I alt har 1290 personer besvaret spørgeskemaet.

 

Rapporten kan downloades som pdf til højre her på siden.

 

Trykte eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til:

Rådet for Socialt Udsatte, Holmens Kanal 22, 1060 København K, post@udsatte.dk 

 
 
Forfatter: Pedersen PV, Christensen AI, Hesse U, Curtis T
Udgiver: Rådet for Socialt Udsatte
År: 2007
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 25.02.09