Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Folkesundhedsrapporten Danmark 2007

Folkesundhedsrapporten samler for første gang den eksisterende viden om befolkningens sundhedstilstand og sygelighed i Danmark. En lang række eksperter står bag "Folkesundhedsrapporten Danmark 2007", som også ser frem til år 2020, og sammenligner Danmark med andre lande på nogle områder.

Rapporten på i alt 482 sider er inddelt i 35 kapitler, som kan downloades enkeltvis her.

 

Forord, indholdsfortegnelse, forfattere og reviewere

Kapitel   1. Resume

                  English summary

Kapitel   2. Baggrund og formål

Kapitel   3. Befolkning og levevilkår

 

Første del - Folkesundhed - folkesygdomme

Kapitel   4. Sundhedstilstanden - status og udvikling

Kapitel   5. Hjerte-kar-sygdomme

Kapitel   6. Kræft

Kapitel   7. Muskel- og skeletsygdomme

Kapitel   8. Psykiske lidelser og selvmordsadfærd

Kapitel   9. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kapitel 10. Astma og allergi

Kapitel 11. Diabetes

Kapitel 12. Infektionssygdomme

Kapitel 13. Ulykker og vold

Kapitel 14. Tandsundhed

 

Anden del - Faktorer af betydning for folkesundheden

Kapitel 15. Biologiske og fysiologiske markører

Kapitel 16. Genetiske faktorer

Kapitel 17. Alkohol

Kapitel 18. Rygning

Kapitel 19. Fysisk aktivitet

Kapitel 20. Kost

Kapitel 21. Overvægt og fedme

Kapitel 22. Stress

Kapitel 23. Euforiserende stoffer

Kapitel 24. Arbejdsmiljøet

Kapitel 25. Miljøet

Kapitel 26. Naturen

Kapitel 27. Screening

Kapitel 28. Evidensbaseret forebyggelse

Kapitel 29. Sundhedsvæsenet

 

Tredie del - Sundhedstilstanden i forskellige befolkningsgrupper

Kapitel 30. Børn

Kapitel 31. Ældre

Kapitel 32. Forskelle mellem mænd og kvinder

Kapitel 33. Sociale forskelle

Kapitel 34. Etniske minoriteter

 

Fjerde del - Folkesundheden i fremtiden

Kapitel 35. Folkesundheden i fremtiden

Bilag

 
 
Forfatter: Redigeret af Kjøller M, Juel K, Kamper-Jørgensen F
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2007
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 18.10.17