Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Vold mod mænd i Danmark - Omfang og karakter - 2008

Rapporten beskriver ud fra befolkningsundersøgelser og registerdata det aktuelle omfang og karakteren af vold mod mænd i Danmark og sammenligner volden med den vold mænd udøver mod kvinder i Danmark. Der fokuseres på kønsforskellene i udsættelse for partnervold og beskrives sammenhænge mellem en række aldersmæssige og sociale faktorer og risikoen for voldsudsættelse.

 
 
Forfatter: Karin Helweg-Larsen, Marie Louise Frederiksen
Udgiver: Minister for Ligestilling og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2008
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 19.10.17