Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter - organisering, samarbejde og forankring

Rapporten samler erfaringer vedrørende organisering, samarbejde og forankring fra de tolv projekter, der har modtaget puljemidler fra den statslige pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter til projektperioden 2006 til 2008. Rapporten bygger dels på personlige interviews med alle projektledere samt fokusgruppeinterview med udvalgte

tovholdere, dels på resultater fra Rygestopbasen samt Sund By Netværkets Benchmarkundersøgelse 2007.

 
 
Forfatter: Cueto HT, Bæk-Sørensen AS, Aarestrup AK
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Sund By Netværket, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen
År: 2008
Bestillingsnr.: Udgivelsen eksisterer udelukkende som pdf-fil
Pris: Gratis
 
Redigeret: 13.01.09