Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Den sunde by

Rapporten er udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen og en ud af en serie på fem temarapporter om den moderne bæredygtig by, som indgår i arbejdet med regeringens bypolitiske redegørelse, der fremsættes i begyndelsen af 2010.

 

SIFs rapport "Den sunde by" beskriver, hvad der karakteriserer den sunde by. Rapporten konkluderer, at sundhed bør indtænkes systematisk i byplanlægning og lokalplanlægning. For at mennesker kan trives, er det fx vigtigt, at byer

er indrettet, så det er attraktivt at gå, cykle og dyrke motion. Rapporten indeholder en række eksempler fra flere forskellige byer, som har arbejdet med at indrette byrummet til gavn for sundheden.

 

Rapporten kan downloades gratis her på siden.

By- og Landskabsstyrelsens samlede temarapporter findes på styrelsens hjemmeside.

 
 
Forfatter: Finn Kamper-Jørgensen, Mette Kjøller, Mette Toftager
Udgiver: SIF for By- og Landskabsstyrelsen
År: 2009
Bestillingsnr.: Udgives ikke som trykt publikation
Pris: -
 
Redigeret: 23.11.16