Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn

Kommunerne har ansvaret for at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som inkluderer retningslinjer for forebyggelse af overgreb mod børn og for håndteringen af underretninger om overgreb.

 

Rapporten belyser ud fra en spørgeskemaundersøgelse og interview den kommunale indsats i 2009 og vurderer, hvorvidt undervisningen i folkeskolerne efterlever anbefalingerne i Regeringens Handlingsplan om en øget undervisning som led i forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge.

Rapporten er led i et samlet projekt om sociale problemer blandt unge og mulighederne for forebyggelse af disse problemer.

 

Projektet gennemføres med støtte fra Servicestyrelsen.

 

 

Læs engelsk resume

 
 
Forfatter: Karin Helweg-Larsen, Susan Andersen, Rikke Plauborg
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2010
Bestillingsnr.: 
Pris: 
 
Redigeret: 19.10.17