Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

”Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet” er en registerundersøgelse. Undersøgelsen belyser brugen af almen lægepraksis og brugen af hospitalsvæsenet og viser, hvilke lidelser og sygdomme socialt udsatte lider af. Undersøgelsen dokumenterer, at socialt udsatte er hyppigere i kontakt med sundhedsvæsenet end den generelle befolkning, og at dette merforbrug koster samfundet mange penge. Det sidste bind i Rådets serie om socialt udsattes sundhedsforhold ser nærmere på forbruget af sundhedsydelser blandt de mennesker, hvis sundhedstilstand er beskrevet i undersøgelserne ”SUSYUDSAT 2007” og ”Dårligt liv – dårligt helbred 2009”.

I alt 1.041 socialt udsatte personer fra SUSY UDSAT indgår i registerundersøgelsen, og kontakten til sundhedsvæsenet er belyst ved hjælp af Sygesikringsregisteret og Landsregisteret.

 

Rapporten kan erhverves ved henvendelse til:

Rådet for Socialt Udsatte

Holmens Kanal 22

1060 København K

Tlf. 33 92 47 04

E‐mail: post@udsatte.dk

 

Rapporten kan også downloades som PDF her på siden

 

 

 

 
 
Forfatter: Knud Juel, Michael Davidsen, Pia Vivian Pedersen, Tine Curtis
Udgiver: Rådet for Socialt Udsatte
År: 2010
Bestillingsnr.: 
Pris: Kontakt Rådet for Socialt Udsatte
 
Redigeret: 23.04.10