Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundhed og trivsel blandt indvandrere, efterkommere og etniske danskere i 5., 7. og 9. klasse

Denne rapport er et supplement til de allerede eksisterende resultater fra det syvende danske bidrag til det internationale forskningsprojekt: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) – A WHO Collaborative project (Rasmussen & Due, red: Skolebørnsundersøgelsen 2006).

 

Baggrunden for denne rapport er, at der ikke er tilstrækkelig viden om sundhedstilstanden blandt børn og unge med indvandrer og efterkommer baggrund. Formålet med rapporten er at beskrive en række vigtige emner relateret til sundhed, sundhedsadfærd og trivsel blandt indvandrere, efterkommere og danske elever”.

 

Resultater kort fortalt (PDF):

klik på emnet

 

Spisevaner/ morgenmad

Spisevaner/ frugt

Alkoholvaner

Kroppen/ overvægt

Symptomer

Skoletrivsel

 
 
Forfatter: Helene Nordahl Jensen, Bjørn E. Holstein
Udgiver: 
År: 2010
Bestillingsnr.: Findes kun som PDF
Pris: -
 
Redigeret: 12.10.10