Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Der har inden for de seneste år været stor opmærksomhed på en stigende forekomst af selvskadende adfærd blandt specielt unge piger, en mulig stigning i andelen af unge, der misbruger stoffer og på unges risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Baseret på landsdækkende undersøgelser blandt 9.klasses elever i 2008 og 16-24-årige unge i 2007 beskrives sammenhænge mellem de tre problemer og faktorer, der kan have indflydelse på problemernes forekomst.

 

Rapporten er led i et samlet projekt om sociale problemer blandt unge og mulighederne for forebyggelse af disse problemer.

 

Projektet gennemføres med støtte fra Servicestyrelsen

 
 
Forfatter: Karin Helweg-Larsen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2010
Bestillingsnr.: 
Pris: 75,- + ekspeditionsgebyr
 
Redigeret: 15.01.15