Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Evaluering af mandecentrene -En karakteristik af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret

Rapporten fremlægger resultaterne af en evaluering af mandecentrene i København og Aarhus i foråret 2011. Mandecentrene tilbyder gratis og anonym rådgivning til mænd i krise på grund af parforholdsproblemer eller skilsmisse. Resultater og konklusioner er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview blandt brugere af mandecentrene samt interview med medarbejdere.

 

Rapporten er udarbejdet for Socialministeriet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Den kan downloades her på siden.

 

webforside
 
 
Forfatter: Rikke Plauborg og Karin Helweg-Larsen
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU
År: 2011
Bestillingsnr.: Findes kun elektronisk
Pris: -
 
Redigeret: 28.08.15